Uw inrichtingenbestand op orde!

Mogelijk heeft uw inrichtingenbestand niet de kwaliteit die u er van mag verwachten. GlobeScope weet uit ervaring dat het onderhouden van het inrichtingenbestand een complex en tijdrovend vraagstuk is.

Met risicogericht toezicht wordt ieder jaar een deel van het inrichtingenbestand grondig gecontroleerd. Met inventariserend en incidenteel toezicht wordt een deel van het bestand ieder jaar bezocht. Maar een groot deel van het inrichtingenbestand wordt niet ieder jaar bezocht. Doordat niet iedere wijziging wordt doorgegeven door ondernemers, wordt data over de bekende inrichtingen steeds minder actueel. Daarnaast zullen er altijd relevante inrichtingen zijn die nog niet voorkomen in het inrichtingenbestand.

Met StreetSpotter Gevelverificatie kan in korte tijd uw inrichtingenbestand geverifieerd en geactualiseerd worden. Met StreetSpotier Signalering krijgt u gerichte informatie over relevante wijzigingen in bedrijven (KvK) en adressen (BAG) die binnen uw werkgebied vallen.

Onze StreetSpotier producten helpen uw inrichtingenbestand op orde te krijgen en waar nodig op orde te houden.

StreetSpotter Gevelverificatie

Met StreetSpotter Gevelverificatie gaan medewerkers de straat op. Met behulp van een app worden snel en gericht inventarisaties en verificaties uitgevoerd. In de app staat de relevante data om de gevelverificatie direct uit te voeren daar waar nodig. De voorbereiding en werkplanning voor de gevelverificatie is minimaal. De relevante informatie is immers altijd en overal beschikbaar. Tegelijk is er een monitoring omgeving beschikbaar waarmee u online en realtime inzicht krijgt in de voortgang en worden de resultaten in cijfers, grafieken én geografisch gepresenteerd.

Met behulp van de StreetSpotter software kunnen locaties snel worden gecontroleerd (tot 100 locaties per uur). De geverifieerde data en de nieuwe en gewijzigde inrichtingen, worden veilig opgeslagen. De geverifieerde data kan op ieder gewenst moment gedownload worden in een formaat dat kan worden ingelezen in uw eigen VTH systeem. Het is uiteraard ook mogelijk om StreetSpotter direct te koppelen aan de systemen en gegevens van uw eigen organisatie.

U kunt de StreetSpotter Gevelverificatie inzetten om:

  • Uw eigen toezichthouders met minimale voorbereiding en inspanning delen van uw werkgebied te laten inventariseren en verifiëren als ze toch al voor regulier toezicht buiten zijn.
  • Uw inrichtingenbestand projectmatig te actualiseren. Dit is met name relevant als u achterstand heeft opgelopen in het op orde brengen of houden van uw inrichtingenbestand. Het inzetten van medewerkers van GlobeScope of full service uitbesteden aan GlobeScope behoort eveneens tot de mogelijkheden.

StreetSpotter Signalering

StreetSpotter Signalering analyseert alle wijzigingen in de KvK- en BAG-gegevens op relevantie voor uw werkgebied. Dat zijn: wijzigingen in bedrijven, nieuwe bedrijven, huisnummer besluiten, samenvoegingen splitsingen enz. zijn. U krijgt een digitaal bericht als een voor uw werkgebied waarschijnlijk relevante wijziging gevonden is. Op basis daarvan kunt u zelf eenvoudig beslissen wat de beste vervolgstap is, bijvoorbeeld een nieuwe inrichting toevoegen aan uw inrichtingenbestand, de wijziging doorvoeren of negeren, een inventariserende of toezichtscontrole inplannen. Uw eigen proces bepaalt hoe u de aangereikte wijziging verder wil verwerken in uw inrichtingenbestand.

GlobeScope analyseert, adviseert en realiseert samen met u de optimale koppeling tussen StreetSpotter en uw eigen systemen.

Resultaten

Meerdere omgevingsdiensten hebben het opwaarderen van de kwaliteit van hun inrichtingenbestand met behulp van StreetSpotter Gevelverificatie uitgevoerd. Bij één van hen werden in 6 weken tijd met een team van 5 door GlobeScope getrainde uitzendkrachten ongeveer 90.000 locaties gespot op aanwezigheid van bedrijfsactiviteiten. Daarbij werd de bestaande informatie uit het eigen VTH-systeem geverifieerd en werden nog niet binnen het VTH-systeem bekende inrichtingen gevonden. De omgevingsdienst heeft daardoor een scherp beeld gekregen van de kwaliteit van haar inrichtingenbestand. Daardoor kon het toezicht effectiever en efficiënter ingeregeld worden.

Alle oplossingen van GlobeScope zijn ontwikkeld op een platform- en browseronafhankelijk framework en worden aangeboden als Software as a Service (SaaS) oplossing. Dat betekent geen installaties en implementaties op uw organisatie-eigen infrastructuur. Eventuele koppelingen worden op maat gemaakt zodat ze optimaal aansluiten op systemen van uw organisatie.

Onze SaaS oplossingen draaien op Nederlandse bodem in een hoog beveiligde NEN 27001-gecertificeerde cloudomgeving met SSL-encrypted gegevensverbindingen. Naar wens kunnen ook VPN-verbindingen worden gerealiseerd.