Omgevingsdienst Brabant Noord is een van de early adaptors van de VIA tool. Hans Jenniskens droeg bij aan de ontwikkeling vanuit de gedachte: Samen sterker en (kosten)efficiënter werken. “We staan voor een flinke opgave inrichtingen te koppelen aan milieubelastende activiteiten. Met de VIA kunnen OD’s een goede impuls geven aan compliant werken volgens de Omgevingswet.”

Helpen en versnellen

De reden om met tijd en kennis te investeren in de ontwikkeling van de VIA is de grote opgave om duizenden inrichtingsbestanden om te zetten naar milieubelastende activiteiten. Dat is volgens Hans, manager Informatiemanagement, één opdracht. “Daarnaast moeten we er natuurlijk voortdurend voor zorgen dat die eenmaal omgezette informatie ook actueel blijft! Dat is heel veel werk. Alles wat daarbij kan helpen en versnellen, is meer dan welkom. De VIA biedt een deel van de oplossing. Deze tool kan aan de hand van enkelvoudige én/of meervoudige (bulk) inrichtingen suggesties aanreiken voor milieubelastende activiteiten per locatiedossier. Tegelijkertijd krijgt de VIA tool door machine-learning voortschrijdende inzichten die automatisch kunnen worden doorvertaald naar record(bestands)-niveau.”

Wezenlijke bijdrage

Dat de VIA 1.0 nu operationeel is, is mede te danken aan de wezenlijke bijdrage van ODBN. Hans: “Onze input en de samenwerking met de andere drie OD’s hebben geleid tot de vertaalslag naar een geautomatiseerde/ICT-technische oplossingsrichting. De uitstekende samenwerking met de andere OD’s is onontbeerlijk geweest voor het opgeleverde resultaat.”
Daarnaast is ook de input vanuit het primaire proces belangrijk geweest. Hans: “De VIA is vanuit IT ontwikkeld, terwijl de vergunning- en toezichthouders ermee moeten werken. De business was aanvankelijk sceptisch. Daarom hebben we ook veel aandacht besteed aan het boven water te krijgen van hun behoeften. Hun input was zeker in de testfase van belang. Daarmee is de tool volwassener geworden.”

Tool in ontwikkeling

De VIA is echter nog niet uitgegroeid; het is een tool in ontwikkeling. Zo geeft Hans aan dat zijn OD de resultaten van de VIA tool graag automatisch wil laten invoeren in een relationele database. Hans: “Zo worden de gegevens over de milieubelastende activiteiten van de locatiedossiers onderdeel van de ‘data warehouse’ en kunnen we ze gebruiken voor rapportages en dashboarding. Daarnaast hebben we behoefte aan een voortdurende check op de actualiteit van milieubelastende activiteiten per locatiedossier. We bundelen nu de behoefte van de Brabantse early adapters voor doorontwikkeling. We hebben samen met GlobeScope in korte tijd heel grote stappen gezet waar we heel blij mee zijn, maar het eindstation hebben we nog niet bereikt.” 

GlobeScope over de samenwerking:

Patrick Laenen: "ODBN is al langer klant van GlobeScope. Dat is de reden dat we ODBN benaderden als early bird voor de ontwikkeling van de VIA, een logisch verlengstuk op het verbeteren van het inzicht in de leefomgeving in relatie tot de Omgevingswet. En zoals verwacht leverde ODBN een stevige en waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de VIA. En dat we nog niet klaar zijn, is evident, maar soms is gewoon beginnen belangrijker dan wachten op de perfecte oplossing.”

Lees hier meer over de VIA: dé oplossing voor het overstappen van inrichting naar milieubelastende activiteiten.